Internationaal

Wanneer u grensoverschrijdend wordt, brengt dat een golf van nieuwe vraagstukken met zich mee. Op dat moment heeft u een partner nodig die u vertelt wat u moet regelen en hoe. Wij bieden steun en advies, analyseren de economische en de internationale juridische instrumenten op zoek naar de meest geschikte route voor ondernemingen. MDM is een internationaal kantoor dat gewend is te werken met spelers van verschillende nationaliteiten, die vaak een andere visie en modus operandi hebben. MDM richt zich daarbij ook op het nader tot elkaar brengen van partijen en kan cultuur- en taalverschillen daarbij overbruggen. 

Wij hebben jarenlange ervaring in geschillen tussen verschillende internationale partijen en rekenen tot onze vaste cliënten onder meer het Consulaat-Generaal der Nederlanden in Milaan en het Amerikaanse Consulaat in Florence.