Kredietbeheer

MDM heeft aanzienlijke ervaring met het terugvorderen van grote hoeveelheden niet-rendabele leningen voor toonaangevende kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen. Het team maakt daarbij gebruik van een geavanceerd computersysteem, waardoor een snelle en nauwkeurige verwerking mogelijk is en rekening wordt gehouden met alle dwingende wettelijke voorschriften en beperkingen. De invordering van schulden wordt in alle stadia opgevolgd, vanaf de eerste buitengerechtelijke waarschuwing tot de uiteindelijke tenuitvoerlegging in de gerechtelijke fase. MDM wordt hierin bijgestaan door een netwerk van externe correspondenten verspreid over Italië en daarbuiten.