Start-ups

Wij hebben ruime ervaring in het adviseren over startups, aan zowel investeerders als ondernemingen. In Italië bestaat er speciale wetgeving met betrekking tot startups, zowel ten aanzien van startups met een hoge technologische en innovatieve waarde (Wet 179/2012) als in het arbeids- en belastingecht.

Wij kunnen onze cliënten begeleiden vanaf de planningsfase door de beste en handigste bedrijfsstructuur voor te stellen aan de hand van de specifieke wettelijke uitzonderingen die de wetgeving op dit vlak biedt.