Verzekeringsrecht

MDM heeft al jarenlang een gerenommeerde en omvangrijke verzekeringspraktijk. Binnen deze praktijk wordt op vrijwel alle gebieden van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht gewerkt, met inbegrip van dekkingsissues, aansprakelijkheidsgeschillen ten behoeve van verzekerden, het redigeren van polisteksten en verzekeringscontracten, onderhandelingen tussen (co) verzekeraars, dit alles zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Binnen onze vaste cliëntengroep zijn de belangrijkste spelers op de (inter-)nationale verzekeringsmarkt ruim vertegenwoordigd, waaronder diverse verzekeraars, makelaars en syndicaten. Wij helpen onze buitenlandse cliënten bij in Italië geleden schade en hebben daarbij de beschikking over een gedegen team van professionals, zoals keuringsartsen, deskundigen en notarissen. Dankzij ons internationale netwerk van advocaten kunnen wij ook grensoverschrijdende geschillen afhandelen. 
Tot slot is er binnen de verzekeringspraktijk een belangrijke focus op beroepsaansprakelijkheid: bestuurders, commissarissen, notarissen, advocaten, accountants, fiscalisten en medici worden zeer regelmatig bijgestaan in klachtprocedures en aansprakelijkheidsgeschillen.