Italiaans Fiscaal recht

Als accountantskantoor zijn wij gespecialiseerd in Italiaans recht. Wij richten ons met name op ondernemingen en organisaties die zakendoen in Italië en fiscale en boekhoudkundige verplichtingen hebben alhier. Onze belastingadviseurs hebben ruime praktijkervaring op het gebied van:

  • Boekhouding
  • Fiscale verplichtingen
  • Fiscale Geschillen
  • Audits

Audit

Wij werken met officieel geregistreerde auditeurs. Wij leveren een controlesysteem aan bedrijven dat volledig overeenstemt met de Italiaanse en Europese regelgeving.

Lees meer...

Fiscale en boekhoudkundige bijstand

MDM biedt belastingadvies in de breedste zin van het woord, hieronder valt ook boekhoudkundig advies. Onze belastingconsulenten richten zich op het vinden van de juiste fiscale structuur in overeenstemming met het toepasselijke belastingrecht. Bij cross borders transacties is een grondige kennis van zaken essentieel om de beste belastingstrategie te kunnen kiezen.

Lees meer...

Fiscale Geschillen

Directe belastingen:

  • BTW
  • Informatie en signaleringen met betrekking tot algemene en specifieke vraagstukken
  • Belastingprocedures bij de betrokken instanties
  • Opstellen en indienen jaarlijkse aangiften.
Lees meer...