Fiscale Geschillen

Directe belastingen:

  • BTW
  • Informatie en signaleringen met betrekking tot algemene en specifieke vraagstukken
  • Belastingprocedures bij de betrokken instanties
  • Opstellen en indienen jaarlijkse aangiften.

Indirecte belastingen:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting en Regionale belastingen
  • Controleren van de belastingaanslagen
  • Voorheffingen
  • Aanvragen van certificaten, archiveren van documenten, goedkeuring van boekhouding
  • Statutaire wetgeving