Nieuws

Hieronder vindt u het laatste nieuws van MDM Advocaten & Belastingadviseurs.

Internationale bijeenkomst DBLA 2017

De leden van Dutch Business Lawyers Abroad (DBLA) zijn op 11 oktober 2017 samengekomen voor een paneldiscussie met als thema: Compliance- en integriteitsregels in binnen- en buitenland. Ook Johan de Flines, partner van MDM Studio, heeft deelgenomen.

Lees meer...

De nieuwe Europese verordening betreffend de privacy van persoonsgegevens: De hoofdpunten.

Met de nieuwe Europese Verordening 2016/679 staat de verwerking van persoonsgegevens in de Europese Unie voor een “revolutie”.

Uiterlijk 25 mei 2018 zullen bedrijven en vennootschappen zich moeten hebben aangepast aan de nieuwe privacy wet.

Wij geven u hier een korte beschrijving van de hoofdpunten.

Lees meer...

Het Italiaans Hof van Cassatie vindt de Amerikaanse punitive damages toepasbaar

In Common-Law-rechtstelsels kan een rechter je veroordelen niet enkel tot vergoeding van directe schade, maar ook tot een additionele schadevergoeding; de zogenaamde punitive damages.

Dit is mogelijk wanneer de schade uit opzet of grove nalatigheid volgt.

Het arrest nr. 16601 van 5 juli 2017 van de Italiaanse Corte Suprema di Cassazione wordt al als mijlpaalarrest beschouwd; voor de eerste keer kunnen ook in Italië de punitive damages toegepast worden, maar enkel onder bepaalde strikte voorwaarden. Opletten dus, want de Italiaanse rechters van Cassatie hebben dit soort schadevergoeding niet tout court in het Italiaans stelsel ingevoerd - deze bevoegdheid is aan de wetgever toebedeeld.

Lees meer...

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling versterkt de controles op Start-ups en MKB’s.

Sinds dit jaar voorziet het Italiaanse Ministerie van Economische Ontwikkeling twee vormen van controle op innovatieve Start-ups en MKB’s.

De Kamer van Koophandel moet zowel direct na inschrijving (dit is de z.g. preventieve controle) als erna, zolang de vennootschap in het aan haar speciaal bestemde register bestaat, (dit is de z.g. dynamische controle) de Start-ups en de MKB’s controleren.
Met ministeriële brief 3696/C, 14.02.2017 maakt het Ministerie duidelijk op welke wijze de controles op de bestaansvereisten voor innovatieve Start-ups gevoerd moeten worden.

Lees meer...

Innovatieve Start-up vennootschappen zijn in 2016 met 40% toegenomen.

Volgens het rapport van het Italiaanse Ministerie van Economische Ontwikkeling over de Start-up Act, zijn er in 2016 40% meer innovatieve Start-ups opgericht dan het jaar voordien.

Het gaat namelijk over 5.942 vennootschappen, wat weer 160% meer is tegenover 2014.

Dit is een duidelijk teken dat het nationale beleid ter bevordering van Start-ups effectief positieve invloed heeft.

Lees meer...

De Nederlandse koning op bezoek in Italië met handelsmissie.

Op 20 juni kwam Willem Alexander, koning der Nederlanden, toe in Italië.  Een reis van 4 dagen, t.e.m. 23 juni, om de handelsrelaties tussen noord en zuid Europa te versterken.

Voor Nederland is Italië belangrijker dan omgekeerd.

Lees meer...

Import-export: Lombardije staat aan de top van de handel tussen Italië en Nederland

Nederland behoort tot de zeven belangrijkste exporteurs ter wereld, waarbij de Italiaanse markt een aanmerkelijke rol speelt. De cijfers spreken voor zich.

In 2015 heeft Nederland goederen ter waarde van 17,5 miljard Euro naar Italië geëxporteerd, terwijl Italië in hetzelfde jaar goederen voor 9 miljard Euro aan Nederland leverde. In 2016 bedroeg de bilaterale handel tussen Italië en Nederland bijna 33 miljard €.

Lees meer...

Forfaitaire BTW-regeling

Wat gaat er veranderen in 2017?

De Forfaitaire BTW-regeling is voor het eerst ingevoerd in 2015 met de stabiliteitswet (art. 1, lid 54 tot 89, Begroting 2015). Het betreft een regeling die van toepassing is op natuurlijke personen die een onderneming drijven of zelfstandig ondernemer zijn (inclusief de ‘professionals’), die aan bepaalde voorwaarden voldoen en inkomsten declareren “onder een bepaald bedrag, afhankelijk van het soort ondernemerschap”.

Lees meer...

Begroting 2017 en bedrijfleven

De belangrijkste punten van de nieuwe ombuiging

In de laatste dagen is er veel gesproken over de Begroting 2017 en het daarbij behorende wetsontwerp Begrotingswet 2017. Hier volgt een overzicht van de meest relevante punten, de wijzigingen en een aantal interessante voordelen voor de bedrijfsvoering en de bedrijfsorganisatie.

Lees meer...

MDM brengt Nederlandse bedrijven naar Italie

Het advocatenkantoor– met een omzet van € 2.5M, heeft kantoren in Milaan en Florence.
De focus ligt voornamelijk op transport en logistiek. Een Russische advocaat sluit waarschijnlijk aan in 2017.

Vijf partners in Milaan, één in Florence en een omzet van of 2.5 miljoen Euro: dat zijn de belangrijkste statistieken van Mdm, advocaten en belastingadviseurs gespecialiseerd in internationaal zakendoen. De belangrijkste markt is de Nederlandse, via deze weg komen de meeste cliënten binnen.

Lees meer...

De advocaat van de dag

Johan de Flines is een van de mede-oprichters van MDM Advocaten en Fiscalisten. Het kantoor opende in1999. De Flines is nederlander en is lid van zowel de nederlandse-, als de italiaanse orde van advocaten. Hij is gespecialiseerd in cross-border operations in de praktijkgebieden ondernemingssrecht, handelsrecht, onroerend goedrecht, internationaal recht en arbeidsrecht.

Lees meer...

Beëindigingsvergoeding onder Italiaans recht

Trattamento di Fine Rapporto

Bij elke Nederlandse ondernemer die te maken krijgt met Italiaanse boekhouding en/of arbeidsrecht komt deze vraag op. Begrijpelijk aangezien het Nederlands recht geen gelijksoortig rechtsfiguur kent.

Artikel 2120 van het Italiaans burgerlijk wetboek bepaalt dat de werknemer in elk geval van beëindiging (in ogni caso di cessazione) recht heeft op een TFR (Trattamento di Fine Rapporto te vertalen als Beëindigingsvergoeding onder Italiaans recht), gelijk aan het jaarloon gedeeld door 13,5 vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren. Dit is grofweg een maandsalaris per jaar.

Lees meer...

BELLA ITALIA?

Italiaanse les en nieuws

Waarom kom je als Nederlander, vanuit een land waar de zaken naar behoren werken, naar Italië?”

Sinds mijn emigratie naar Italië, eerst in 1990 en na een poging weer in Nederland te aarden opnieuw in 1996, heb ik deze vraag onwaarschijnlijk vaak gehoord.

Lees meer...

Het openen van een vestiging in Italië

Hoe werkt dat in Italië?

Als een ondernemer geregeld zaken doet in een bepaald land zal vroeg of laat de vraag zich voordoen of het verstandig is daar een vestiging te openen. Hoe werkt dat in Italië?

Grotere ondernemingen zijn vaak geneigd een vennootschap naar Italiaans recht op te richten (een dochteronderneming) om aansprakelijkheid te beperken of om imagotechnische redenen.

Lees meer...