Zakelijke begeleiding in Italië

Italië biedt vele mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers.

Maar ondanks die enorme mogelijkheden is het zakendoen in Italië vaak een uitdaging door de typische complexe Italiaanse regelgeving.

Het kan enorm frustrerend zijn als u zich niet kunt richten op uw ondernemingsplannen, omdat formele zaken te veel aandacht opslokken.

Laat dit daarom met een gerust hart over aan ons als onafhankelijke partner, zodat u zich kunt richten op waar het echt om gaat: uw bedrijfsactiviteiten in Italië.

Op uw verzoek verzorgen wij conform Italiaans recht:

  • Salarisadministratie
  • Boekhouding
  • Berekening en afdracht van belastingen en premies
  • Notulering van bestuursvergaderingen en aandeelhoudersvergaderingen
  • Publicatie van wettelijk verplichte bestuurs – en aandeelhoudersbesluiten
  • Nakoming van privacy - en veiligheidswetgeving
  • Nakoming van wetsbesluit 231/01 (m.b.t. mogelijkheden om ontheven te worden van strafrechtelijke vervolging voor bepaalde delicten)

Boekhoudkundige bijstand

MDM kan ook de nodige bijstand verlenen aan zijn cliënten op het gebied van:

  • management en personeelsadministratie (outsourcing, verwerking van salarisadministratie voor managers, werknemers, semizelfstandigen, bestuurders)
  • uitvoeren van specifieke vereisten voor innovatieve startups
  • verplichtingen van animatiewerknemers
Lees meer...

Bedrijfssecretariaat

Studio MDM biedt, volgens het 'all inclusive-principe’, bedrijfssecretariaat met inachtneming van alle vereiste formaliteiten en in overeenstemming met de Italiaanse, Europese en internationale wetgeving.

Lees meer...

Boekhouding

Wij bieden bedrijven van elke omvang een volledig scala van diensten, variërend van hulp bij boekhouding tot fiscaal advies en fiscale administratie. Onze boekhoudafdeling biedt ondersteuning bij belastingcontroles en due diligence bij de voorbereiding van adviezen, evaluaties en check-ups.

Lees meer...

Verplichtingen op grond van wetsbesluit 231/01

MDM biedt hulp bij het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van de Modellen voor de Organisatie, Management en Controle ("MOG"), in overeenstemming met wetsbesluit 231/2001 en zorgt dat deze tijdig wordt bijgewerkt en aangepast.
Lees meer...

Privacy en veiligheid

MDM biedt hulp en advies aan bedrijven, instellingen en organisaties die te maken hebben met de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens.
Lees meer...

Het opzetten van dochterondernemingen en filialen

Wij ondersteunen internationale cliënten die bedrijven willen opzetten in Italië en kunnen in alle gerelateerde juridische en ondernemingskwesties bijstand verlenen. Van het opstellen van de administratieve structuur van de 'newco', het begeleiden van onderhandelingen tussen aandeelhouders tot het opstellen van statuten.
Lees meer...