Boekhoudkundige bijstand

MDM kan ook de nodige bijstand verlenen aan zijn cliënten op het gebied van:

  • management en personeelsadministratie (outsourcing, verwerking van salarisadministratie voor managers, werknemers, semizelfstandigen, bestuurders)
  • uitvoeren van specifieke vereisten voor innovatieve startups
  • verplichtingen van animatiewerknemers
  • beheer van verplichtingen van vertegenwoordigers en verkopers
  • CAF-managementpraktijken, aanspreekpunt voor INPS, INAIL en andere instellingen
  • beheer van praktijken ten aanzie van de instellingen van de sociale zekerheid;
  • het beheren van de relaties met aanvullende pensioenfondsen en aanvullende gezondheidszorg