Ondernemingsstrafrecht

Het ondernemingsstrafrecht omvat alle aspecten van strafrechtelijke aansprakelijkheid van onderneming, bestuur en andere personen in het bedrijfsleven. In Italië kunnen in gevolge Wetsbesluit 231/01 zeer zware preventieve maatregelen, verboden en sancties worden opgelegd. De wetgeving inzake de veiligheid op het werk (Wetsbesluit 81/2008) is hierbij van groot belang.

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van het ondernemingsstrafrecht in Italië en in het rechtsverkeer in de Europese Unie. Onze werkzaamheden omvatten alle aspecten van strafrechtelijke aansprakelijkheid van organisaties en particulieren.

  • strafrechtelijke onderzoeken
  • strafrecht in verband met de veiligheid op het werk (Wetsbesluit 81/2008
  • economisch strafrecht
  • fraudezaken
  • milieustrafrecht
  • ontnemingsprocedures en beslagleggingen
  • financieel strafrecht
  • commune delicten in een commerciële context