Fiscale en boekhoudkundige bijstand

MDM biedt belastingadvies in de breedste zin van het woord, hieronder valt ook boekhoudkundig advies. Onze belastingconsulenten richten zich op het vinden van de juiste fiscale structuur in overeenstemming met het toepasselijke belastingrecht. Bij cross borders transacties is een grondige kennis van zaken essentieel om de beste belastingstrategie te kunnen kiezen.

Wij helpen onder meer bij:

 • Belastingplanning van natuurlijke en rechtspersonen
 • Fusies en overnames
 • Assistentie aan buitenlandse bedrijven, gevestigd in Italië
 • Advies bij speciale transacties
 • Fiscaal advies
 • Bijstand bij belastinginspectie
 • Belastingteruggave
 • Internationaal fiscaal recht
 • Management en personeelsadministratie, inclusief outsourcing
 • Loonverwerking
 • Ondersteuning bij Italiaanse sociale zekerheid en loonverzekeringen
 • Pensioenen en ziekte