De advocaat van de dag

Johan de Flines is een van de mede-oprichters van MDM Advocaten en Fiscalisten. Het kantoor opende in1999. De Flines is nederlander en is lid van zowel de nederlandse-, als de italiaanse orde van advocaten. Hij is gespecialiseerd in cross-border operations in de praktijkgebieden ondernemingssrecht, handelsrecht, onroerend goedrecht, internationaal recht en arbeidsrecht.

Kunt u iets vertellen over de geschiedenis van uw kantoor?

We waren een groep advocaten, belastingadviseurs en boekhoudkundigen die besloten samen een kantoor op te richten. Toendertijd was een multidisciplinair kantoor zelfs in Milaan nog een zeldzaamheid.
MDM was vanaf het begin een ‘neutraal’ merk in de zin dat we hebben kozen voor een geïntegreerde aanpak en een hechte samenwerking. We werken in synergisch teamverband, in het teken van een blijvende uitwisseling van kennis en ideeën.
Het kantoor is goed ingevoerd bij het Italiaanse bedrijfsleven en heeft een sterk internationale visie.
Zoals ik al aangaf, is onze werkwijze multidisciplinair. Een aanpak die zowel op het gebied van advocatuur- als belastingen het leveren van kwalitatief hoogwaardige oplossingen mogelijk maakt. Wij assisteren en begeleiden zowel italiaanse als internationale - met name noord-europese – ondernemingen die ervoor kiezen de behartiging en het beheer van hun belangen aan één aanspreekpunt uit te besteden.

Een professioneel succes waar u met plezier aan terugdenkt?

Naast enkele memorabele voorbeelden op justitieel vlak, heb ik de meeste voldoening overgehouden aan het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van het bedrijfsrecht. Vaak had het te maken met controle of met reporting. In andere gevallen was er sprake van een communicatieprobleem en onbegrip voor de verschillen in jurisprudentie.
Noord-europese en vooral nederlandse top managers van grote bedrijven willen meestal niet alleen op puur juridisch vlak geassisteerd worden, maar willen ook meer inzicht krijgen in de italiaanse business trends, de ingewikkelde bureaucratie en de rechtszekerheid.
In de praktijk van de onderneming kan het voorkomen dat de noodzaak van niet in Italië gevestigde leden en bestuurders om controle uit te oefenen over het beheer, in conflict raakt met de behoefte autonoom te kunnen handelen van de hier ter lande gevestigde bestuurders en directeuren. Meestal wordt een dergelijk verschil in visie door taal- en cultuurverschillen en door verschillen in het rechtssysteem veroorzaakt.
Ik beschouw het als een uitdaging om in dergelijke situaties de afstanden korter te maken door gezamenlijke doelen centraal te stellen en na te gaan of het werk goed georganiseerd is. Daarnaast, of de communicatie helder genoeg is, zodat uiteindelijk aan de ene kant de productiviteit wordt verhoogd, en aan de andere kant er bij de wettelijke vertegenwoordiger, de leden en de leden van bedrijven die onze cliënten weer tevredenheid is.
Onze ambitie is nog steeds om voor de cliënt bij het dagelijkse beheer als direct aanspreekpunt te fungeren. Daarnaast, als zijn persoonlijke partner, waar er strategische beslissingen moeten worden genomen zoals bijvoorbeeld bij een belangrijke transactie of een wijziging van de rechtsvorm het geval is.

We proberen onze wereldwijd gevestigde cliënten op de italiaanse markt te helpen groeien met ze te assisteren in alle fases van hun onderneming.
Aan de cliënt bieden wij een breed ‘turnkey’ dienstenpakket aan. Hij is er meestal mee geholpen zodra hij in aanraking komt met het ingewikkelde italiaanse systeem; als procederen onvermijdelijk is zorgen wij voor de justitiële bijstand, daarnaast zorgen wij voor de correcte afhandeling van alle administratieve verplichtingen, inclusief de belastingzaken.
Voor de ontwikkeling van de business van de zowel internationale als italiaanse cliënten stellen wij ons in feite als een volwaardige strategische partner op.

Over business gesproken, hoe ziet volgens u de toekomst van uw beroep er uit?

Ook in de advocatuur is er de laatste jaren veel veranderd.

Van de advocaat wordt tegenwoordig verwacht dat hij de markt van zijn cliënt steeds beter kent. Wil hij het vertrouwen van de cliënt winnen, dan zal hij moeten leren zijn taal te spreken.

Ik ben van mening dat de advocaat in de nabije toekomst steeds meer als een volwaardige strategische partner zal worden gezien, en veel minder als puur juridische wetenschapper, hetgeen de benadering van de cliënt aanzienlijk zal doen veranderen.

De opkomst van internet en de forse groei van e-commerce van de laatste tien jaren in de advocatuur, hebben het traditionele begrip van het beroep onvermijdelijk veranderd.

Dit betekent dat de traditionele advocaat, waarbij ik denk aan de afstandelijke jurist die alleen maar achter z’n bureau zat en uitsluitend bezig was met de wetsbepaling, volledig uit de tijd is.

De baanbrekende maatschappellijke en culturele veranderingen van de laatste jaren hebben ongetwijfeld ook ons werk beïnvloed. De hedendaagse advocaat staat tegenwoordig dichter bij de cliënt, die overigens veel beter geïnformeerd en veeleisender is dan vroeger.

Dit alles in een context die fors wordt beïnvloed door de vloeibaarheid van internet en de new technology: ook internationaal opererende advokatenkantoren zoals MDM zullen zich moeten blijven aanpassen.
Persoonlijk beschouw ik mezelf als een geluksvogel. Dankzij de frequente uitwisselingen met collega’s in diverse landen stel ik mijn doelstellingen steeds weer bij en blijf ik op de hoogte van de verschillende manieren waarop het rechterlijk beroep wordt gezien.